okladka na strone

Plan Pracy Dydaktyczno-Wychowawczej do Autorskiego Programu Nauczania dla klas IV-VI szkoły podstawowej cz.2 – klasa V

37.80 zł

ISBN: 978-83-61117-78-0
Autor: Alicja Romanowska

Nowa podstawa programowa!

format: A5 (poziomo)
oprawa: miękka
ilość stron: 148
rok wydania: 2013
wydawnictwo: KorepetytorPrzykładowy plan pracy dydaktyczno-wychowawczej z wychowania fizycznego w klasie V szkoły podstawowej na podstawie Autorskiego programu nauczania „Wychowanie fizyczne bliższe wartościom”.

Spis treści
Wprowadzenie
Co trzeba koniecznie wiedzieć (uwzględnić) zanim przystąpi się do tworzenia własnych planów pracy dydaktyczno-wychowawczej?
Rozłożenie liczby godzin wychowania fizycznego
1.  Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego
2.  Trening zdrowotny
3.  Sporty całego życia i odpoczynek
4.  Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista
5.  Sport
6.  Taniec
7.  Materiały pomocne w realizacji planowanych zadań
A.  Ocena wydolności fizycznej – Test Coopera
B.  Wybrane testy do oceny siły i/lub wytrzymałości wybranych grup mięśni posturalnych
Kanadyjski test do określenia siłowej wytrzymałości mięśni brzucha
Test oceniający siłę mięśni skośnych wewnętrznych brzucha i mięśnia poprzecznego brzucha, czyli stabilność rejonu lędźwiowo-miednicznego w trakcie zginania
Próba „unoszenie skrzydełek” do oceny siłowej wytrzymałości mięśni grzbietu
Proponowane próby oceny siły mięśni pośladkowych
Próba I
Próba II „Uniesienie miednicy”
Próba III „Test oceniający siłę mięśnia pośladkowego wielkiego”
C. Wybrane próby pomiaru gibkości
Skłon tułowia w przód z pozycji stojącej
Test „siąść i dosięgnąć” do oceny poziomu gibkości
D. Próba określenia funkcjonalności mięśni tylnej ściany kończyny dolnej
Próba biernego unoszenia kończyny
E. Wybrane sposoby badania ukształtowania stóp, ich sprawności funkcjonalnej
oraz symetryczności obciążania
Wskaźnik kątowy Clarke’a
Test dwóch wag
F. Wybrane informacje na temat kontrolowania tętna w procesie wychowania fizycznego
Rodzaje tętna
Stopnie intensywności wysiłku
Bezpieczne tętno podczas wysiłku fizycznego
Uwagi metodyczne dla nauczyciela wychowania fizycznego
G. Metodyka oddychania przeponowego
H. Istota techniki napinania mięśni tułowia stanowiąca ochronę dla kręgosłupa