gf051

Program nauczania. Wychowanie fizyczne w gimnazjum

21.53 zł

ISBN: 978-83-61117-24-7
Autor: Marzena Kurzak

format: a5
oprawa: miękka
ilość stron: 92
rok wydania: 2009
wydawnictwo: KorepetytorProgram nauczania Wychowanie fizyczne w gimnazjum oparty na pedagogicznej teorii wychowania fizycznego, dostosowany do podstawy programowej (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół) jest możliwy do realizacji w szkołach posiadających standardowe warunki do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, czyli w takich, które mają jedną salę gimnastyczną, kompleks boisk i korytarze (miejsca) specjalnie przygotowane do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.
Uwzględnia treści kształcenia związane z kształtowaniem postaw sprzyjających aktywnej i mądrej dbałości o zdrowie własne i najbliższe otoczenie, dbałości o indywidualny rozwój każdego ucznia oraz kształtowanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Osoby korzystające z opracowanego programu znajdą w nim wskazówki i informacje dotyczące realizacji poszczególnych działów (dyscyplin sportowych) w postaci planów metodycznych lekcji i scenariuszy zajęć.
Prezentowany program dotyczy przedmiotu wychowania fizycznego. Program przygotowany jest dla gimnazjum – dla III etapu edukacyjnego. Lekcje wychowania fizycznego mają być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców w grupach liczących od 12 do 26 uczniów.
Program przeznaczony jest dla następującego wymiaru godzin:
- minimalna liczba godzin w całym cyklu 385 godzin;
- 4 godziny lekcji wychowania fizycznego w tygodniu x około 34 tygodni dydaktycznych
- około 408 godzin w ciągu trzyletniego cyklu kształcenia, w tym zajęcia do wyboru na jednym poziomie klas.
Szczegółowe treści nauczania zostały podzielone na 14 działów.

Spis treści:
Wstęp
Organizacja procesu kształcenia – struktura programu
Autor programu i jego doświadczenie zawodowe
Nazwa przedmiotu, nazwa etapu kształcenia, liczba godzin kształcenia
Charakterystyka środowiska szkolnego
• Warunki bazowe do realizacji lekcji wychowania fizycznego według dokumentu programowego
Adresat programu
Zadania szkoły oraz nauczycieli (zespołu nauczycieli)
Założenia teoretyczne programu
Koncepcja teoretyczna i filozofia programu
Szczegółowe cele edukacyjne – kształcenia i wychowania
Treści nauczania
• Koszykówka
• Piłka siatkowa
• Piłka ręczna
• Piłka nożna
• Lekkoatletyka
• Siłownia
• Testy sprawności fizycznej
• Gimnastyka
• Rekreacja – sporty całego życia
• Pływanie
• Tenis stołowy
• Taniec
• Bezpieczna aktywność fizyczna
• Edukacja zdrowotna
Opis założonych osiągnięć ucznia po zakończeniu etapu edukacyjnego
Procedury osiągania celów – metody pracy
Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania
Zakres i kryteria oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia
Ewaluacja konstrukcji programu
Literatura zalecana do opracowania własnego programu autorskiego