Wyprzedaż!
program_nauczania_geografii_w_gimnazjum1

Program nauczania geografii w gimnazjum

6.30 zł 1 zł

ISBN: 83-86356-48-0
Autor: Dorota Kwaśniewicz, Bernadeta Seweryn

format: A5
oprawa: miękka
ilość stron: 74
rok wydania: 1999
wydawnictwo: Korepetytor
numer dopuszczenia: DKW – 4014-117/99Program jest opracowany dla nauczycieli opierających nauczanie geografii na metodologii przyrodoznawstwa w ujęciu holistycznym. Treści geografii obejmują różne zjawiska przyrody, tematykę gospodarczą, prawidłowości ekonomiczne we współczesnym świecie i uwarunkowania działalności gospodarczej. W programie zostały wprowadzone także treści ścieżek edukacyjnych (edukacja ekologiczna, edukacja regionalna, edukacja europejska). Zwrócono również uwagę na sprawy wychowania dziecka przez geografię. Autorki zamieściły sprawdziany kompetencji ucznia – wiedzę i umiejętności obejmujące poszczególne działy programowe. Program może być realizowany w oparciu o podręcznik B. Dobosik, K. Kardas, B. Modzelewskiej Przestrzeń geograficzna, w której żyje człowiek.
Spis treści:
Wstęp
1. Teoretyczne podstawy edukacji geograficznej
2. Założenia ogólne
3. Cele edukacyjne
4. Treści programu i cele edukacyjne geografii w gimnazjum
5. Procedury osiągania celów
5.1. Zadania szkoły
5.2. Rola nauczyciela w procesie kształcenia
5.3. Rola ucznia w procesie kształcenia
6. Organizacja aktywności i pracy uczniów
7. Metody i rodzaje pomiaru osiągnięć uczniów
7.1. Propozycje sprawdzianów
Literatura