program_gimnastyki_korekcyjnokomensacyjnej_i_etap_edukacji_klasy_iiii1

Program gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej dla I etapu edukacji klasy I-III

21.53 zł

ISBN: 83-88854-33-X
Autor: Jadwiga Czuderna-Miedziejko

format: A5
oprawa: miękka
ilość stron: 102
rok wydania: 2002
wydawnictwo: Korepetytor
numer dopuszczenia: DKOS-4014-36/02Program przewiduje 2 godziny zajęć tygodniowo dla każdej klasy. Mottem programu jest maksyma: Człowiek jest całością. Składa się z dwóch części: Program – część ogólna i Plan wynikowy – część szczegółowa. W części pierwszej omówiono: cel główny; cele szczegółowe; cele edukacyjne; zadania szkoły; zadania nauczyciela; treści; procedury osiągania celów; osiągnięcia uczniów w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań; standardy umiejętności z zakresem ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych oraz diagnozę poziomu sprawności fizycznej. Część druga to rozpisane na lekcje zadania główne i osiągnięcia ucznia (postawy, umiejętności, wiadomości, zadania usamodzielniające).

Spis treści:

Uwagi wstępne
Program – część ogólna
• Cel główny
• Cele szczegółowe
• Cele edukacyjne
• Zadania szkoły
• Zadania nauczyciela
• Treści
• Procedury osiągania celów w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej
• Osiągnięcia uczniów w zakresie wiedzy, umiejętności, postaw i zachowań
• Standardy umiejętności z zakresu ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych do opanowania przez ucznia klasy I
• Standardy umiejętności z zakresu ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych do opanowania przez ucznia klasy II
• Standardy umiejętności z zakresu ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych do opanowania przez ucznia klasy III
• Diagnoza poziomu sprawności fizycznej
Plan wynikowy – część szczegółowa
• Uwagi do realizacji planu zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
• Godziny do realizacji w poszczególnych grupach mięśni
• Klasa I semestr I
• Klasa I semestr II
• Klasa II semestr I
• Klasa II semestr II
• Klasa III semestr I
• Klasa III semestr II
Bibliografia