Wyprzedaż!
jezyk_polski__plan_wynikowy_dla_klasy_i_gimnazjum1

Plan wynikowy dla klasy I gimnazjum

12.60 zł 1 zł

ISBN: 83-88854-72-0
Autor: Elżbieta Gałczyńska

format: A5
oprawa: miękka
ilość stron: 59
rok wydania: 2005Plan daje możliwość dostosowania do każdego programu. Ujęto w nim nie tylko treści podstawy programowej. Główne działy programowe to: BIBLIA, MITOLOGIA, EPIKA, LIRYKA, DRAMAT, W őWIECIE MEDIÓW I SZTUKI, nauka o języku. Wyszczególniono tematy lekcji oraz podano czynności ucznia na wymagania podstawowe i ponadpodstawowe. Określona jest także kategoria taksonomiczna (zapamiętywanie wiadomości, zrozumienie wiadomości, stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych, stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych). W rozkładzie zaznaczono również poziom wymagań dopełniających (ocena bardzo dobra) i poziom wymagań wykraczających (ocena celująca). Podano także treści ścieżek edukacyjnych oraz terminy testów i sprawdzianów.