Wyprzedaż!
epsilon_matematyka_w_gimnazjum__konspety_lekcji_dla_klas_iiii1

Matematyka w gimnazjum. Konspekty lekcji dla klas I-III

23.94 zł 5 zł

ISBN: 83-88854-48-8
Autor: Urszula Andrzejewska, Katarzyna Dzięcioł, Urszula Szczęsna, Krystyna őlusarska

format: A5
oprawa: miękka
ilość stron: 174
rok wydania: 2003

Brak w magazynie

Scenariusze uwzględniają treści podstawy programowej i programów: Matematyka 2001, Od Pitagorasa do Euklidesa. Można jednak wykorzystać je przy realizacji każdego programu. W scenariuszach autorki zaproponowały wiele metod pracy atrakcyjnych dla uczniów: gry dydaktyczne, dyskusje, elementy dramy, wykorzystanie komputera, karty dydaktyczne itd. Podano również przykłady oceny pracy ucznia.
Spis treści:
Wstęp
Klasa I
1. Flirtujemy z cechami podzielności liczb naturalnych
2. Jaki to procent?
3. Ubezpieczamy domek letniskowy
4. Mnożenie i dzielenie sumy algebraicznej przez liczbę
5. Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań i nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą
6. Pojęcie funkcji
7. Różne sposoby opisywania funkcji
8. Określenie pojęcia symetrii osiowej
9. Oś symetrii figury
10. Podstawowe konstrukcje geometryczne – powtórzenie
11. Graficzna prezentacja danych statystycznych
Klasa II
1. Trening przed klasówką – zabawy z pierwiastkiem
2. Przypomnienie wiadomości o pierwiastkach
3. Działania na potęgach
4. Działania na wyrażeniach algebraicznych
5. Rozwiązywanie zadań z treścią za pomocą układu równań liniowych
6. Utrwalenie wiadomości o funkcji liniowej
7. Zastosowanie cech podobieństwa prostokątów i trójkątów prostokątnych w rozwiązywaniu zadań
8. Stosunek obwodu koła do długości średnicy
9. Długość okręgu i pole koła
10. Objętość ostrosłupa
Klasa III
1. Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory. Wybrane własności liczb naturalnych, całkowitych, wymiernych i niewymiernych
2. Przekształcanie wyrażeń z zastosowaniem poznanych własności działań na potęgach
3. Badanie monotoniczności funkcji liniowej
4. Warunek równoległości prostych
5. Odcinki proporcjonalne na ramionach kąta przeciętych prostymi równoległymi (twierdzenie Talesa)
6. Zastosowanie twierdzenia Talesa w rozwiązywaniu zadań rachunkowych
7. Zastosowanie twierdzenia Talesa w rozwiązywaniu zadań konstrukcyjnych
8. Zastosowanie proporcji trygonometrycznych w planimetrii
9. Obliczanie długości odcinków i miar kątów w graniastosłupach i ostrosłupach za pomocą funkcji trygonometrycznych
10. Przekroje graniastosłupów i ostrosłupów
11. Utrwalenie wiadomości o bryłach obrotowych