Wyprzedaż!
0-41

Jak napisać pracę?

15.75 zł 9 zł

ISBN: 978-83-61117-11-7
Autor: Elżbieta Gałczyńska, redakcja merytoryczna dr Tomasz Korpysz

format: A5
oprawa: miękka
ilość stron: 52
rok wydania: 2009Jak napisać pracę?

W poradniku krótko wyjaśniono i spisano najważniejsze zasady ortograficzne i interpunkcyjne oraz pisownię wielu kłopotliwych wyrazów, np. z eks, mini, z łącznikiem, itp.Omówiono typowe błędy stylistyczne.
Przedstawiono:
- rodzaje argumentacji,
- zapis bibliograficzny,
- zapis przypisów,
- typowe skróty stosowane w pracy.
Podano przykłady:
- wstępów,
- fragmenty prac naukowych (licencjackich, magisterskich, zaliczeniowych),
- wygląd karty tytułowej.
Podany jest też spis słowników oraz sposoby korzystania z nich.
Poradnik napisany jest zrozumiałym i przystępnym językiem. Treści w nim zawarte ilustrowane są konkretnymi przykładami. Uczy krok po kroku jak napisać ciekawą i poprawną pracę naukową.

Spis treści
1. Krótka powtórka
2. Z czego i jak korzystać
3. Skróty stosowane w pracy
4. Jak poprawnie zapisać punkty planu
5. Znaki interpunkcyjne
6. Kłopotliwa pisownia wyrazów
7. Trochę o błędach stylistycznych i językowych
8. Krótko o stylach wypowiedzi
9. Argumentacja
10. Jak zacząć
11. Fragmenty przykładowych prac
12. Przypisy
13. Zapis bibliograficzny
14. 10 praktycznych rad