Wyprzedaż!
jezyk_polski__biblioteka_bialej_sowy__program_nauczania_w_klasach_iiii_gimnazjum1

Dokąd idziemy, czego pragniemy… Program nauczania w klasach I-III gimnazjum

6.30 zł 1 zł

ISBN: 83-88854-62-3
Autor: Joanna Nawrocka-Szmulewicz, Elżbieta Szczepańska

format: B5
oprawa: miękka
ilość stron: 40
rok wydania: 2004
wydawnictwo: Korepetytor
numer dopuszczenia: DKOS-5002-37/04Program przewidziany jest na 14 godzin tygodniowo w cyklu 3 letnim. Powstał w oparciu o: podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów, koncepcję nauczania aktywnego, wieloletnie doświadczenia pedagogiczne autorek programu, opinie i uwagi nauczycieli polonistów publikowane na łamach prasy i publikacji metodycznych. W programie zostały wyróżnione trzy podstawowe działy treści kształcenia: kształcenie językowe, kształcenie literackie, kształcenie kulturowe. Pomiędzy wyszczególnionymi działami kształcenia zachodzą ścisłe związki i zależności, które pozwalają na spójne traktowanie zjawisk literackich i językowych w połączeniu z tekstami literackimi i innymi tekstami kultury. Zamieszczono również listę lektur, która jest zgodna z podstawą programową oraz rozszerzona o bogaty wybór literatury polskiej i obcej.
Spis treści:

Założenia ogólne
Charakterystyka programu
Zadania szkoły
Cele edukacyjne
Treści nauczania

Kształcenie literackie
• U źródeł kultury europejskiej
• Moja mała i wielka ojczyzna
• W świecie wartości
• Kochać, jak to łatwo powiedzieć…
• W krainie fantazji
Zestaw lektur do przeczytania w całości
Zagadnienia z teorii literatury
Kształcenie kulturowe
• W kręgu sztuki i mediów
Kształcenie językowe
• Formy wypowiedzi
• Ćwiczenia stylistyczne
Nauka o języku
• Fonetyka
• Fleksja
• Składnia
• Słowotwórstwo
• Frazeologia i słownictwo
• Komunikacja społeczna
Procedury osiągania celów
Praca z uczniem dyslektycznym

Modyfikacja metod i form pracy na języku polskim
Przewidywane osiągnięcia
Ocenianie osiągnięć

Kryteria oceniania
Sposoby sprawdzania osiągnięć