Wyprzedaż!
0-p1

Dokąd idziemy, czego pragniemy. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego w gimnazjum

22.05 zł 1 zł

ISBN: 83-88854-64-X
Autor: Joanna Nawrocka-Szmulewicz, Elżbieta Szczepańska

format: B5
oprawa: miękka
ilość stron: 259
rok wydania: 2004

Brak w magazynie


Książka ta przeznaczona jest przede wszystkim dla tych nauczycieli, którzy wybrali program nauczania języka polskiego dla klas I-III gimnazjum „Dokąd idziemy, czego pragniemy…” oraz podręcznik do kształcenia literackiego o tym samym tytule. Z poradnika mogą również korzystać poloniści pracujący z innymi programami i podręcznikami, ponieważ zawiera on materiał literacki uwzględniony w podstawie programowej.
Poradnik został podzielony na trzy części. W I części przedstawiono metody aktywne, jakie można wykorzystać na lekcjach języka polskiego i godzinach do dyspozycji wychowawcy, oraz przykłady integracji międzyprzedmiotowej. Część II to scenariusze zajęć prowadzonych z zastosowaniem metod aktywnych. Scenariusze te uwzględniają integrację różnych dziedzin sztuki i obszarów wiedzy, dzięki czemu są przydatne w budowaniu ścieżek między przedmiotowych. Natomiast w części III znajdują się wzory testów sprawdzających umiejętność czytania ze zrozumieniem wraz z tekstami literackimi, których one dotyczą.
Spis treści:
Część I – Polonista w nowej szkole
1. Metody aktywne w pracy nauczyciela polonisty
2. Integracja międzyprzedmiotowa
3. Jak komunikujemy się z najbliższymi?
4. Twój uczeń też człowiek
5. Edukacja filmowa na lekcjach języka polskiego
6. Edukacja teatralna na lekcjach języka polskiego
7. Literatura fantasy
8. Literatura science fiction
Część II – Scenariusze zajęć
1. Nic tak nie rozpromienia wyobraźni jak ogień!
2. Kim jesteś Prometeuszu?
3. „Oprócz tego jeszczem dał ludziom ogień” – historia mitycznego Prometeusza
4. „W nieśmiertelnych wieńcu wrócę…” – uczucia matki i córki na przykładzie historii bogini Demeter oraz jej córki Kory
5. „Przecież matką jesteś jako ja…” – tragiczne dzieje Niobe
6. Człowiek, natura i sztuka wobec tragedii – fragmenty poematu K.I. Gałczyńskiego „Niobe”
7. Motywy biblijne w naszym języku
8. To miejsce to raj na ziemi – ćwiczenia słownikowe i frazeologiczne
9. „Gdziekolwiek była ona, tam był Raj” – historia Adama i Ewy
10. „Dom własny wart złota” – ćwiczenia słownikowe i frazeologiczne
11. „Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym” – Jan Kochanowski o własnym domu i życiu
12. „A jeśli komu droga otwarta do nieba, Tym, co służą ojczyźnie…” – pieśni Jana Kochanowskiego
13. „Czy tak wygląda cnota?” – wiersz Zbigniewa Herberta „Pan Cogito o cnocie”
14. O sztuce przemawiania – pieśń Jana Kochanowskiego „Wy, którzy pospolitą rzeczą władacie”
15.Harmonia, ład i spokój świata w hymnie Jana Kochanowskiego
16. „Człowiek nie kamień…” – uczucia ojca po stracie dziecka
17. „Orszulo moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała?” – portret dziecka w „Trenach” Jana Kochanowskiego
18. Czym jest niebiańskość wobec ziemskości?
19. Mistrz Jan z Czarnolasu – podsumowanie
20. „Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?” – wiersze Adama Mickiewicza „Niepewność” i „Do M***”
21. Świat tajemnicy i grozy w balladach Adama Mickiewicza
22. „Miej serce i patrzaj w serce” – ballada Adama Mickiewicza pt. „Romantyczność”
23. Najlepszy wideoklip roku! – na podstawie wiersza Adama Mickiewicza „Do M***”
24. „My z niego wszyscy” – projekt międzyklasowego turnieju o życiu i twórczości Adama Mickiewicza
25. „Gdybym miał słowo i ton Orfeusza…”
26. „Szopen jest polskim Orfeuszem” – wiersz Cypriana Kamila Norwida pt. „Fortepian Szopena”
27. Sam na sam z Bogiem – wiersz Cypriana Kamila Norwida „Moja piosnka II”
28. Świat chłopca polskiego – wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pt. „Elegia o… (chłopcu polskim)”
29. „Jak daleko odszedłeś…” – wiersz „Rachunek dla dorosłego”
30. Refleksja nad istotą władzy i prawami historii w wierszu Ewy Lipskiej „Egzamin”
31. „Miała dosięgnąć nieba i Boga”, czyli wokół wieży Babel
32. „Miał być lepszy od zeszłych nasz XX wiek” – wiersz Wisławy Szymborskiej pt. „Schyłek wieku&#34
33. „Kamyk jest stworzeniem doskonałym”?
34. „Świat malarza jest dobry i pełen pomyłek” – wiersz Zbigniewa Herberta „W pracowni”
35. Od „Bogurodzicy” do „Mazurka Dąbrowskiego”, czyli z historii hymnu polskiego
36. „A to Polska właśnie…”
37. Miłość silniejsza niż śmierć, czyli spotkanie z parami słynnych kochanków.
38. Album przyrody ojczystej słowem malowanej w epopei Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”
39. „Jestem ogrodem” – ekspresje literackie w oparciu o nasze prace plastyczne
40. „Mimozami jesień się zaczyna…” uczucia podmiotu lirycznego w wierszu Juliana Tuwima „Wspomnienie”
41. Ziemia to my… wiersze Jonasza Kofty
42. Święta Bożego Narodzenia – czas niezwykły, czas magiczny… w utworach polskich poetów
43. „Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy” – Wigilia świąt Bożeg0 Narodzenia
44. „To, co czynimy dla drugich, czyńmy naprawdę dla nich, a nie dla siebie”- legenda i prawda o Świętym Mikołaju
45. Oni cierpieli… – ćwiczenia słownikowe, frazeologiczne i stylistyczne
46. Polscy laureaci literackiej Nagrody Nobla – projekt
47. Portret rodzinnego miasta Płocka
48. „Nad Wisłą się urodziłem, wszystko tu słyszę…” – Płock w moich oczach i oczach poety -Władysława Broniewskiego
49. Płock – jego zabytki i historia
50. Płock w malarstwie i fotografii
Część III – Testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem
1. „Narodziny świata” fragment „Mitologii” Jana Parandowskiego
2. „Edyp” fragment „Mitów Greków i Rzymian” Wandy Markowskiej
3. „Orfeusz i Eurydyka” Jan Parandowski
4. „Orfeusz i Eurydyka” Jan Parandowski
5. „Dramat starogrecki” Tadeusz Kudliński
6. „Odrębność sztuki teatru” Tadeusz Kudliński
7. „Teatr i my” Henryka Witalewska
8. „O uśmiechu” ks. Jan Twardowski
9. „O dowcipie absurdalnym w Teatrzyku Zielona Gęś” Artur Sandauer
10. „Uczyć i bawić” Joanna Knatlewska
11. „Tomek w krainie kangurów” Alfred Szklarski
12. „Hobbit, czyli tam i z powrotem” J.R.R. Tolkien (fragment rozdziału I „Nieproszeni goście”)
13. „Medytacje o życiu godziwym” Tadeusz Kotarbiński
14. Amnesty International w Polsce „Potęga kartki papieru”
b]Bibliografia