Wyprzedaż!
jezyk_polski__biblioteka_bialej_sowy__podrecznik_dla_klasy_i_gimnazjum1

Dokąd idziemy, czego pragniemy… Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy I gimnazjum

30.45 zł 1 zł

ISBN: 83-88854-61-5
Autor: Joanna Nawrocka-Szmulewicz, Elżbieta Szczepańska

format: B5
oprawa: miękka
ilość stron: 291
rok wydania: 2004
wydawnictwo: Korepetytor
numer dopuszczenia: 241/04

Brak w magazynie

Podręcznik został opracowany na podstawie programu &#34Dokąd idziemy, czego pragniemy…&#34. Składa się z sześciu rozdziałów: &#34U źródeł kultury&#34, &#34Moja wielka i mała ojczyzna&#34, &#34W świecie wartości&#34, &#34Kochać, jak to łatwo powiedzieć…&#34, &#34W krainie fantazji&#34, &#34W kręgu sztuki i mediów&#34. Wszystkie trudniejsze wyrazy, archaizmy, słowa pochodzenia obcego, nazwiska bądź nazwy własne, jakie pojawiają się w podręczniku, zostały objaśnione w przypisach, przy nazwiskach obcojęzycznych dodatkowo podano wymowę, co ułatwi uczniowi prawidłowe odczytanie tych nazwisk. Terminy literackie, jakie powinni poznać uczniowie, zostały wyróżnione typograficznie i omówione w poszczególnych ramkach. Podręcznik zawiera bogaty materiał ilustracyjny, na który składają się reprodukcje malarstwa i grafiki. Każdy tekst literacki poprzedzony jest krótką notą biograficzną autora, pod tekstem znajduje się zestaw pytań i zadań przeznaczonych dla ucznia oraz komentarz historyczno lub teoretycznoliteracki. Uczeń z podręcznikiem może pracować samodzielnie, bez pomocy nauczyciela. Całość opatrzona jest &#34Alfabetycznym indeksem terminów literackich&#34, &#34Alfabetycznym spisem autorów&#34 i &#34Spisem ilustracji&#34.